پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد:

 

لزوم تلاش مضاعف مدیران برای تحقق اهداف درآمدی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: همه مدیران شرکت باید برای تحقق اهداف درآمدی تلاش مضاعفی داشته باشند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا بختیاری" در نشست کمیته درآمد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پیشبرد کامل اهداف شرکت منوط به تحقق حداکثری منابع درآمدی است و مدیران مربوطه باید تلاش مضاعفی در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: طی 9 ماهه امسال حدود 60 درصد بودجه مصوب محقق شده و 40 درصد از برنامه مصوب عقب هستیم که لازم است همه مدیران به ویژه مدیران امور تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات انجام دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه مدیران امور تابعه باید نگاه درآمدی داشته باشند تاکید کرد: مدیران نباید فقط نگاه هزینه ای داشته باشند و مدیران امور درواقع مدیران درآمد شرکت محسوب می شوند که در این راستا تولید ثروت می کنند.

وی یادآور شد: زمانی مدیر موفقی هستیم که در شرایط کنونی کشور، پروژه ها را به خوبی اجرا کرده و از منابع آبی به صورت کامل صیانت کنیم.

بختیاری با اشاره به  استفاده حداکثری از ظرفیت درآمدهای پایدار افزود: برخی درآمدهای شرکت همچون انعقاد تفاهم نامه های آب زیرزمینی موقتی هستند و طی سال های آینده وجود نخواهند داشت بنابراین باید به دنبال شناسایی منابع درآمدی قانونی پایدار باشیم.

وی خاطر نشان کرد: هیچ یک از مدیران نباید در حفاظت و صیانت از منابع آب مسامحه ای انجام دهد و با توجه به ابزارهای قانونی موجود با هر تخلفی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه منابع آب با قاطعیت برخورد شود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم  استفاده از پتانسیل نیروی انسانی توانمند در همه بخش های شرکت به ویژه امورهای تابعه گفت: نیروی انسانی توانمند باعث رشد و تعالی شرکت می شود و نیروی انسانی ناکارامد مانع تحقق اهداف هر بخش و به دنبال آن مانع تحقق اهداف شرکت می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران