|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

گزارش اقدامات شرکت در اجرای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اصلی کشور و با تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ابلاغ شده است. اصول این سیاست‌ها تدوین و از سال 92 از سوی مقام معظم رهبری در قالب 24 بند ابلاغ شده است؛ اما آنچه مهم است، دغدغه رهبری جهت پیاده‌سازی سیاست‌های مذکور  است.

 به دنبال افزایش بی رویه جمعیت و تبدیل استان تهران به بزرگترین قطب مهاجرپذیری در کشور، که به دلیل مرکزیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر تهران، وجود زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری، امکانات آموزشی، رفاهی و ...،  اجرای پروژه های مسکن مهر در اطراف استان و سایر موارد رخ داده است، نیاز آب در کلیه مصارف بویژه مصرف شرب (بر اساس داده های حاصل از نتایج آماربرداری، بیش از 95 درصد مصارف آبهای سطحی استان، مرتبط با مصارف شرب و کشاورزی می باشد) افزایش یافته است. افزایش روزافزون نیاز آبی و محدودیت شدید منابع آب منجر به برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی گردیده و روند بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی نیز به گونه ای بوده است که تقریباً تمام آبخوانها در محدوده استان تهران، با کسری حجم ذخایر آبی مواجه می باشند. بیشترین کسری حجم ذخایر آبی مربوط به محدوده مطالعاتی تهران-کرج و کمترین مربوط به محدوده مطالعاتی دماوند می باشد. متوسط کسری مخزن آب زیرزمینی سالیانه حدود 150 میلیون متر مکعب می باشد.  این عدم توازن بین منابع و مصارف آب در استان در وضعیت درخور تامل می باشد.

با توجه به بحران منابع آب و لزوم جلوگیری از برداشت های مازاد یا غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی و بمنظور کنترل مصارف و جلوگیری از فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه، پروژه های تعادل بخشی آبهای زیرزمینی سالهاست که در دست اقدام می باشد. در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پروژه های انسداد چاههای غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند و ادوات اندازه گیری در سردهنه های توزیع آب، برای شرکت آب منطقه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت اعتبارات عمومی و لزوم مشارکت بخش خصوصی در اتمام و اجرای طرحهای عمرانی به منظور دستیابی به آرمانهای اقتصاد مقاومتی، طرحهای شاخص این شرکت بعنوان پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی شرکت به سازما ن مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس گردیده است.

 

دراین راستا، خلاصه اقدامات و فعالیت های شرکت آب منطقه ای تهران در زمینه اقتصادمقاومتی به شرح ذیل آمده است:

 1. حضور فعال در جلسات هفتگی ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان
 2. حضور در جلسات برنامه ریزی شهرستان فرمانداری های استان تهران
 3. برگزاری جلسه تبیین مسائل جهت هم اندیشی و دستیابی به زبان مشترک درخصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی (مصادیق بودجه ای و غیربودجه ای) با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و نمایندگان حوزه های تخصصی شرکت درخصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی 
 4. برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی (مجازی) اقتصاد مقاومتی د
 5. درج فراخوان ارائه پیشنهاد در زمینه سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در سامانه نظام پیشنهادات شرکت به عنوان بذر پیشنهاد در راستای گفتمان سازی اقتصادمقاومتی و جلب مشارکت کارکنان در تحقق هر چه بهتر اهداف اقتصاد مقاومتی
 6. تکمیل و ارسال جداول نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد اهداف اقتصادمقاومتی) مورد نظر دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان جهت پروژه های اولویت دار ابلاغی معاون اول محترم رئیس جمهوری به وزارت محترم نیرو (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 7. ارائه گزارش برنامه اقتصاد مقاومتی شرکت آب منطقه ای تهران در جلسه خردادماه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان (شامل جداول نیپا برای پروژه های تکلیفی و پیشنهادی مبتنی بر برنامه های 12 گانه استانی اقتصاد مقاومتی و  24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری)
 8. تهیه و تدوین برش شهرستانی پروژه های اقتصادمقاومتی جهت ابلاغ به ادارات ذیربط و ارسال رونوشت به فرمانداری های محترم استان تهران (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 9. اقدام به شناسایی قوانین و مقررات مزاحم در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 10. ارائه پیشنهادات در راستای فرهنگ سازی اقتصادمقاومتی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 11. ارسال نظرات و پیشنهادات در زمینه ابلاغیه مقام عالی وزارت در رابطه با طرح ها و اقدامات اساسی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران
 12. ایجاد درگاه اقتصادمقاومتی در پورتال شرکت به منظور اطلاع رسانی درخصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی و اقدامات در این زمینه
 13. ارائه چالش ها و راهکارها پیرامون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان
 14. ارائه اقدامات و برنامه های ویزه و خاص  به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 15. اقدام به تهیه گزارش عملکرد سه ماهه پروژه های اقتصادمقاومتی و انعکاس آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی
 16. ارسال گزارش واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان (طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان)
 17. ارائه گزارش در راستای تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان تهران به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان  (گزارش شامل مقدمه، وظایف و  توانمندی های فنی و اجرایی شرکت و مبانی اقتصادمقاومتی مرتبط، اقدامات انجام شده در راستای تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی به همراه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی می باشد.)
 18. معرفی نماینده شرکت در زمینه پنجره واحد به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران در اجرای بند 2 مصوبات جلسه 7 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان (استقرار سامانه ملی حفاظت و بهره برداری از منابع آب (ساماب) در این شرکت در راستای ارائه خدمات به ارباب رجوع از طریق پنجره واحد می باشد.)
 19. برگزاری اولین جلسه کارگروه ارتقای بهره وری آب در شهریور ماه 1395 پیرو انتصاب مدیرعامل محترم شرکت به عنوان مسوول طرح ارتقا بهره وری آب در حوزه آب منطقه ای در برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران و اتخاذ تصمیماتی درخصوص به روزرسانی پروژه های با ماهیت ارتقای بهره وری در شرکت، ارائه پروژه های معاونت مالی و پشتیبانی با نگاه درون سازمانی در راستای ارتقای بهره وری سازمانی، دوره زمانی برگزاری جلسات کارگروه جهت ارائه عملکردها پس از تأیید پروژه های ارتقای بهره وری و ارائه عملکردها و ...
 20. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه برنامه های اقتصادمقاومتی شرکت در قالب سازماندهی اجرا، اقدامات انجام شده،نتایج اجرای پروژه ها و مشکلات و راهکارها؛ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

 

 تاریخ ثبت : 26 تیر 1395
  آخرین به روزرسانی : 2 خرداد 1400
 مدیر سایت
 8095
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 32
 • بیشترین بازدید همزمان : 728
 • بازدید امروز : 5,520
 • بازدید دیروز : 24,882
 • کل بازدید : 10,898,197
 • آخرین به روزرسانی : 2 تیر 1403 12:14:55
 • شناسه IP شما : 44.211.26.178

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن : 02181751
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 02181751