|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

امور منابع آب ورامین

امور منابع آب ورامین

 

 

مدیر امور آب تهران جنوب شرق(ورامین)

  نام:

محمدرضا

نام خانوادگی:

گیتی پژوه

تلفن:

36227970

36229575

فاکس:

36220314 

پست الکترونیک:

varamin@thrw.ir

تحصیلات:

فوق لیسانس

 

 

 

 معرفی امور آب جنوب شرق استان تهران(ورامین)

 

 

 

تاریخچه امورآب ورامین

در سال 1342 وزارت آب و برق تشکیل و وظایف نظارت و بهره برداری ازمنابع آب به این وزارتخانه واگذار گردیده و متعاقبا" در سال 1353 قانون تاسیس وزارت نیرو با هدف استفاده حداکثر از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای مصارف عمومی شهروندان به تصویب رسید وکلیه امور مربوط به حفظ و حراست از منابع آب ، سدها ، رودخانه ها و اقدامات لازم به منظور تامین ، انتقال  و توزیع آب شهری به شرکت های آب منطقه ای محول گردید .

متعاقب آن با تشکیل وزارت نیرو در سال 1353 در شرکت های آب منطقه ای معاونت حفاظت وبهره برداری نواحی تابعه تشکیل و فعالیت های مرتبط باحفاظت و بهره برداری از منابع آب و صدور مجوز چاهها در استان تهران درواحد امور حفاظت منابع آب انجام می شد.

در سال 71-1370 ادارات کل امور آب در استانهای زیر مجموعه شرکت آب منطقه ای تشکیل و همزمان جهت تمرکز زدایی امور حفاظت منابع آب استان به  3 امور آب تهران بزرگ (امور حفاظت منابع آب)،امور آب جنوبشرق (ورامین) و امور آب غرب استان تهران(کرج) تفکیک  گردید و مباحث مرتبط با حفاظت منابع آب در استان در این 3 امور انجام می شد.

در حال حاضر، مسئولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک بر عهده امور آب جنوب شرق می باشد. وسعت این حوزه 1126 کیلومتر مربع می باشد. لازم به ذکر است طی تشکیل امور آب پاکدشت در سال 1390، شهرستان پاکدشت از حوزه عملکرد این امور خارج گردید.

 

 

شرح وظایف اصلی

 

اهداف : حفاظت و بهره  برداری کمی و کیفی از منابع آب و تاسیسات به منظور استفاده بهینه از منابع آب و پاسخگویی به ارباب رجوع در محل .

  شرح وظایف اصلی :

    -      کنترل ونظارت بر استحصال آب از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز .

-         نظارت برحسن اجرای ضوابط مربوط به قانون توزیع عادلانه آب .

-         رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله .

-       رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفین براساس قوانین جاری .

-         بررسی و نظارت برعملکرد شرکتهای حفاری و جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز .

-         انجام کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ؛انهار و شبکه آبیاری .

-         صدور مجوزهای مربوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات.

-        همکاری با دفتر مطالعات در تهیه بیلان و هیدروژئولولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی .

-        دریافت حق و حقوق دولتی و حق النظاره متعلقه وفق قانون و مقررات جاری .

-         ایجاد ارتباط و هماهنگی با مقامات محلی و شرکت در جلسات فرمانداری و سایر ادارات .

-         بررسی و تنظیم  گزارشات تحلیلی و ارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارائی واحد تحت مدیریت .

-       تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده .

-        نظارت بر برداشت آب رودخانه ها؛انهار طبیعی و قنوات بر اساس پروانه های صادره  .

-         بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری غیر مجاز  .

-        اقدامات حقوقی و قضائی در جهت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی .

-        انجام اقدامات لازم جهت شناسائی عوامل آلوده کننده منابع آبی و پیگیری جهت رفع آن در قالب دستور العملهای مربوطه .

-         انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ؛مقررات؛ مسئولیتها و اختیارات  .

 

 

معرفی واحد های زیر مجموعه امورآب جنوبشرق(ورامین)

 1- واحد حفاظت منابع آب های زیر زمینی

 • انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب زیر زمینی و استعلام های وارده
 • بررسی و اعلام نظر در موضوعات مرتبط جهت انطباق با قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره
 • ارائه پیشنهادات فنی جهت طرح در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
 • رسیدگی فنی و تخصصی  به شکایات و اعتراضات واصله وارائه گزارش فنی

 

 2- واحد حفاظت منابع آب های سطحی

 • انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب سطحی و استعلام های وارده
 • انجام کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ؛انهار و شبکه آبیاری و آزاد سازی و رفع تجاوزات
 • نظارت بر برداشت آب رودخانه ها،انهار طبیعی بر اساس پروانه های صادره 
 • بررسی و شناسائی عوامل آلوده کننده منابع آبی و پیگیری به منظور رفع آلودگی در قالب دستور العملهای مربوطه .

 

3- واحد گشت و بازرسی منابع آب

 • کنترل ونظارت بر استحصال آب از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز
 • رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله .
 • رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفین براساس قوانین جاری و انسداد چاههای غیر مجاز
 • بررسی و نظارت بروضعیت چاههاو جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز
 • بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری غیر مجاز 

 

4- واحد مطالعات

 • تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده
 • همکاری با دفتر مطالعات در تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

 

5- واحد درآمد و امور مشترکین

 • دریافت حق و حقوق دولتی و حق النظاره متعلقه وفق قانون و مقررات جاری

 

6- واحد حقوقی

 • اقدامات حقوقی و قضائی در جهت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی
 • بررسی و انطباق درخواست ها با قانون و اعلام نظر تخصصی
 • رسیدگی به درخواست ها و شکایات وارده
 • اخذ دستورات و احکام قضایی لازم جهت برخورد با تخلفات

 

7- واحد انفورماتیک

 • تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده
 • تشکیل و بروز رسانی بانک اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی
 • صدور پروانه و مجوزهای مرتبط با منابع آب زیر زمینی

 

8- دبیر خانه و واحد تشکیل پرونده

 • رسیدگی به درخواست های وارده
 • اخذ مدارک لازم و تشکیل پرونده

 

 

 

آمار و اطلاعات پایه  

 

ا-منابع آبی زیرزمینی

این امور دارای تعداد 1249 حلقه چاه مجاز میباشد که به شرح جدول ذیل میباشد.

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش کشاورزی (531  حلقه چاه کشاورزی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

343

101028

قنات

2

2800

پیشوا

چاه

161

56340

قنات

1

252

قرچک

چاه

27

6999

قنات

3

1261

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش صنعت (119 حلقه چاه صنعتی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

81

8992

پیشوا

چاه

15

274

قرچک

چاه

23

319

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش خدمات(25 حلقه چاه خدماتی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

12

1765

پیشوا

چاه

6

195

قرچک

چاه

7

94

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش دامداری 403 حلقه چاه دامداری)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

259

4381

پیشوا

چاه

72

1843

قرچک

چاه

72

1545

 

- منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش شرب (85 حلقه چاه شرب آبفا +47 حلقه چاه شرب آبفار)

شهرستان

نوع مصرف

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

شرکت آب و فاضلاب (حوزه شهری

27

10909

پیشوا

31

17171

قرچک

27

14227

ورامین

شرکت آب و فاضلاب روستایی

28

5089

پیشوا

18

3589

قرچک

1

673

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش شرب و بهداشت ماده5 (39 حلقه چاه شرب ماده پنج)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

28

266

پیشوا

چاه

4

40

قرچک

چاه

7

69

 

 

2- منابع آب سطحی:

ردیف

نام رودخانه

طول km

مطالعات تعیین بستر و حریم

آگهی عمومی

 

شهرستان

انجام شده km

انجام نشده km

پانل فنی

1

جاجرود

46

46

0

46

-

قرچک

2

علی خراط

28

14

14

14

-

ورامین

3

طغان

25

3

22

3

-

پیشوا

4

لات آجی

15

15

0

15

-

قرچک

5

کهنگ

12

4

8

4

-

پیشوا

6

فیلستان

5

0

5

0

-

قرچک

7

گلو

15

0

15

0

-

ورامین

8

شهرستان

14

1

13

0

-

ورامین

 

 

3-شبکه آبیاری و زهکشی ورامین

طول شبکه درجه یک کانال تهران 50 کیلومتر،کانال اصلی 18کیلومتر وطول شبکه درجه دو 105 کیلومتر

مساحت اراضی تحت پوشش 60000 هکتار

ظرفیت اسمی کانال تهران 8 متر مکعب در ثانیه و کانال اصلی 12-32 متر مکعب در ثانیه

میانگین آبگذری موجود حدود 5/4 متر مکعب در ثانیه

منابع تامین کننده آب :رودخانه جاجرود،پساب تصفیه خانه جنوب و منابع آبهای زیر زمینی  

 
 

 

 معرفی مدیران امور

 

این امور از بدو تاسیس درسال 1370 تاکنون از مدیران متعهد و دلسوزی بهره مند بوده که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد:

1-مهندس علی رفیعی

2-مهندس صمد محضری

3-مهندس حسین ناجی

4-مهندس سید رضا هاشمی

5-مهندس محمد علی قربانیان

6-مهندس زین العابدین مهیج

7-مهندس مصطفی دهقان

8-مهندس محمدرضا فغانی خانیکی

9-مهندس بهروز صفا

10-مهندس وحید مرادی نسب

11-مهندس حسن زحمت کش

12- مهندس محمد داودی (مدیر فعلی)

 

 

 
ارتباط با امور
 
 آدرس:   خیابان فاطمی- خیابان حجاب-شرکت آب منطقه ای تهران- امور منابع آب تهران بزرگ

 تلفن :  36227970  و 36227970

 

 تاریخ ثبت : 25 دی 1396
  آخرین به روزرسانی : 12 دی 1401
 مدیر سایت
 15508
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 44
 • بیشترین بازدید همزمان : 728
 • بازدید امروز : 21,588
 • بازدید دیروز : 38,672
 • کل بازدید : 11,905,666
 • آخرین به روزرسانی : 31 تیر 1403 10:59:12
 • شناسه IP شما : 3.235.182.206

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن : 02181751
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 02181751