دوشنبه, 30 مرداد 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

  گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج    
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی، سدها و امورات تابعه 1396/05/01 1396/05/15 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی و امورات آب شرکت آب منطقه ای تهران 1396/04/17 1396/04/28 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید، نصب و راه اندازی دوربینهای مدار بسته سد و نیروگاه امیرکبیر 1396/04/12 1396/04/26 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران 1396/03/27 1396/04/11 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انجام خدمات بازرسی فنی تجهیزات مکانیکی، برقی، لوله و اتصالات خط لوله انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین 1396/03/20 1396/04/03 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه احداث خط انتقال آب از نیروگاه کلان به پردیس و نیز نیروگاه برقابی به روش طرح و ساخت 1396/03/27 1396/04/10 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام عملیات خدمات خودروئی حوزه ستادی و امورات تابعه شرکت آب منطقه ای تهران 1396/03/13 1396/03/23 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مناقصه مناقصه دعوتنامه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و خدمات عمومی پشتیبانی سد و نیروگاه طالقان 1396/02/25 1396/03/08 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
 
  مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه انتخاب مشاور کارفرما در پروژه تونل مهار آب نشتی سد لار 1395/12/02 1395/12/16 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه