شنبه, 29 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در راستای حفاظت از منابع آبی؛

چاه متعلق به شهرک مختارنامه پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب اسلامشهر از پر و مسلوب المنفعه شدن چاه متعلق به شهرک مختارنامه در در راستای حفاظت از منابع آبی خبر داد.

طی چهار روز کاری صورت گرفت:

جلوگیری از برداشت 203 هزار متر مکعب آب در فیروزکوه

مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز از برداشت 203 هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور طی چهار روز کاری جلوگیری...

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع انجام شد؛

بازدید از امور منابع آب شمیرانات

مشاور مدیرعامل و بازرس طرح تکریم ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای تهران، در راستای این طرح از امور منابع آب شمیرانات بازدید کرد.

با تلاش گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ورامین؛

20 هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانه قرچک آزادسازی شد

مدیر امور منابع آب ورامین از آزادسازی 20 هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه قرچک خبر داد.