پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلوگیری از برداشت آب سه حلقه چاه غیر مجاز در ورامین

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با تلاش مأمورین واحد بازرسی و نظارت از برداشت آب سه حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور طی هفته گذشته جلوگیری به عمل آمد.

دبیر کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران خبر داد:

کنترل و پایش مدت زمان نامه های اداری

دبیر کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران گفت: از این پس همه نامه های اداری به منظور پاسخگویی در زمان مناسب آن توسط پایشگران از طریق سیستم اتوماسیون اداری...

مدیر امور آب شهرری عنوان کرد:

توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرری

مدیر امور منابع آب شهرری از توقیف یک دستگاه حفاری ضربه ای غیرمجاز (تراکتور) در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در شهریار

مدیر امور منابع آب شهریار گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در هفته گذشته از برداشت بیش از 198 هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود.