چهارشنبه, 1 شهریور 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران؛

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران موفق به کسب تندیس سیمین سرآمدی...

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران موفق به کسب تندیس سیمین سرآمدی شد.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه عنوان کرد:

سه حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شد

سه حلقه چاه غیرمجاز توسط همکاران امور منابع آب فیروزکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

از نیمه دوم مردادماه تاکنون صورت گرفت:

پر و مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد امور...

سرپرست امور منابع آب شهرری از پر و مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

طی دو روز گذشته صورت گرفت:

آزادسازی بیش از 720 متر مربع از حریم و بستر رودخانه جاجرود

مدیر امور منابع آب شمیرانات ازآزادسازی بیش از 720 متر مربع از حریم و بستر رودخانه جاجرود خبر داد.
c2
c3