دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با تلاش گروه گشت و بازرسی طی شش روز کاری؛

8 حلقه چاه غیر مجاز در فیروزکوه پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب فیروزکوه از پر و مسلوب المنفعه شدن 8 حلقه چاه غیر مجاز خبر داد.

با پر و مسلوب المنفعه کردن 7 حلقه چاه غیر مجاز در شهرری؛

از برداشت بیش از 100 هزار متر مکعب آب جلوگیری به عمل آمد

مدیر امور منابع آب شهرری گفت: 7 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد.

جلوگیری از برداشت بیش از 138 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در...

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی هفته گذشته با انسداد 6 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 6/138 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

آموزش بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی در قالب طرح...

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی واقع در منطقه یک تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی...