سه‌شنبه, 1 اسفند 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در جهت به تعادل رسیدن آب در سفره‌های زیر زمینی؛

حوضچه های تغذیه مصنوعی در حوزه عملکرد پاکدشت آبگیری شد

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران از آبگیری حوضچه های تغذیه مصنوعی جمال آباد در حوزه عملکرد پاکدشت در جهت تعادل رسیدن آب در سفره‌های زیر زمینی...

تقدیر ریاست دادگاه عمومی جواد آباد از مدیریت و همکاران امور منابع...

ریاست دادگاه عمومی جوادآباد طی لوح های تقدیری جداگانه از مدیریت و همکاران امور منابع آب این شهرستان تقدیر کرد.

با انسداد 12 حلقه چاه غیر مجاز طی یک روز کاری؛

از برداشت 40 هزار متر مکعب آب در شهرری جلوگیری شد

سرپرست امور منابع آب شهرستان ری گفت: با انسداد 12 حلقه چاه غیر مجاز طی یک روز کاری از برداشت سالانه حدود 40 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

با هوشیاری گروه گشت و بازرسی صورت گرفت؛

جلوگیری از برداشت بیش از 251 هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در...

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی ده روز ابتدایی بهمن سال جاری با انسداد 8 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه بیش از 251 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.