سه‌شنبه, 3 بهمن 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی صنعت آب و برق استان تهران صورت گرفت؛

درخشش تیم های ورزشی شرکت آب منطقه ای تهران با قهرمانی در دو رشته...

رییس اداره ورزش، سلامت و رفاه شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی صنعت آب و برق تیم شنای بانوان شرکت آب منطقه ای تهران قهرمان شد.

با اخذ دستور قضایی صورت گرفت؛

پر و مسلوب المنفعه شدن پنج حلقه چاه غیر مجاز در اسلامشهر

مدیر امور منابع آب اسلامشهر گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی پنج حلقه چاه غیر مجاز در اراضی اسلامشهر پر و مسلوب المنفعه شد.

با تلاش گروه گشت و بازرسی صورت گرفت؛

پر و مسلوب المنفعه شدن 7 حلقه چاه غیر مجاز در شهریار

مدیر امور منابع آب شهریار گفت: با پر و مسلوب المنفعه شدن 7 حلقه چاه غیر مجاز در هفته گذشته از برداشت حدود 307 هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود

مدیر امور نظارت بر بهره برداری سد ماملو عنوان کرد:

انجام طب کار برای پرسنل شرکتی سد ماملو

مدیر امور نظارت بر بهره برداری سد ماملو از انجام طب کار برای پرسنل شرکتی سد ماملو خبرداد.