سه‌شنبه, 25 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

ردیف

نام امور

نام مدیر

ایمیل مدیر

تلفن تماس

1

امور منابع آب اسلامشهر

منصور مردانی

 

56494818-21