دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50669/53555 ریاست جمهوری 1395/05/06

1391

دستورالعملها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه 1391/10/24
  دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها 1391/11/20
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 1391/11/20
  استاندارد پساب 1391/11/20
  استاندارد میکروبیولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد باکتریولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد آب معدنی 1391/11/20
  استاندارد آب شرب 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی جزء(2-3-24) بند (3-24) ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور 1356/179040 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1391/09/27
  حد نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ه48567ت/163735 هیئت وزیران 1391/08/21
  اجرای تصویب نامه ها, بخشنامه هاو سایر اقداماتی که متضمن بار مالی است در چارچوب اعتبارات پیش بینی شده مصوب 100/75000 معالون برنامه ریزی و نظارت راهبردیرئیس جمهور 1391/09/13

1380

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سشسس 1380/12/08

1379

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن 1379/01/01

1375

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون مجازات اسلامی 1375/03/02

1371

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره42 قانون بودجه سال 1371 1371/01/01

1363

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 66 قانون بودجه سال 1363درزمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1363/01/01

1362

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی 1362/05/18

1361

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب مجلس شورای اسلامی 1361/12/26

1359

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 1359/04/03

1355

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 55 قانون بودجه سال 1355 در زمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1355/01/01

1354

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1354/04/29

1348

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل 1348/01/02

1347

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347/04/27

1344

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها 1344/04/27

1313

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تکمیل قانون قنوات 1313/01/01

1309

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون راجع به قنات 1309/06/18

1307

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون موادی از قانون مدنی در مورد حریم املاک 1307/02/18