پنجشنبه, 31 خرداد 1397
جغرافی دانان و مورخان همواره تهران را منطقه ای کم آب دانسته اند. در تهران نیز مانند سایر مناطق ایران دو گونه منبع آبی موجود بوده است. منابع آبی سطح الارضی و منابع آبی تحت الارضی: در تهران منابع آبی سطح الارضی عبارت بودند از چندین رودخانه از جمله: هبله رود از فیروز کوه تا خوار. جاجرود که به رود دماوند می پیوندد و از دماوند و بخش های اطراف تا جلگه ی حاصلخیز ورامین ادامه می یابد. رود کرج که از دره های کندوان شروع و تا شهریار ادامه دارد.
   تاریخ ثبت: 1392/01/19     |     تعداد بازدید:5330 | |
دیدگاه کاربران