پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
"یعقوب بن اسحاق  کندی" در یافته های اهل خاور و باختر نظر افکند و به زعم خویش یافته هایی آورد که بتواند با آن به جنگ قرآن رود. اما از آن رو که هدایت بشر به دست خدای لایزال است به سوی رهبر و امامی هدایت گردید که حداکثر بیست و چندر بهار را آزموده بود، کندی به مناظره با امام، ابومحمد،حسن عسگری"سلام الله علیه" پرداخت و سخن ها در رد کتاب الهی برزبان راند، اما در مناظره و محاجه و اقامه دلیل و برهان بر مدعای خود، با آن امام همام درمانده شد، لاجرم کتاب خویش بسوزاند و در شمار شاگردان آن حضرت درآمد.
   تاریخ ثبت: 1391/12/01     |     تعداد بازدید:5178 | |
دیدگاه کاربران