پنجشنبه, 31 خرداد 1397
"یعقوب بن اسحاق  کندی" در یافته های اهل خاور و باختر نظر افکند و به زعم خویش یافته هایی آورد که بتواند با آن به جنگ قرآن رود. اما از آن رو که هدایت بشر به دست خدای لایزال است به سوی رهبر و امامی هدایت گردید که حداکثر بیست و چندر بهار را آزموده بود، کندی به مناظره با امام، ابومحمد،حسن عسگری"سلام الله علیه" پرداخت و سخن ها در رد کتاب الهی برزبان راند، اما در مناظره و محاجه و اقامه دلیل و برهان بر مدعای خود، با آن امام همام درمانده شد، لاجرم کتاب خویش بسوزاند و در شمار شاگردان آن حضرت درآمد.
   تاریخ ثبت: 1391/12/01     |     تعداد بازدید:5205 | |
دیدگاه کاربران