|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرا

 پروژه های خاتمه یافته:

ردیف

عنوان پروژه

کد پروژه

نام محقق

تاریخ خاتمه

سازمان مجری

1

کاربردمدل های استوکستیکی منابع آب کارست وکارآیی آنهادرپیش بینی های هیدرولوژیک

 

دکترعلیرضا نعمت اللهی

1385

دانشگاه شیراز

2

گروه بندی نواحی و زون بندی های کارستی ارتفاعات شمالی تهران ازدیدگاه   بهره برداری

TER - 83003

دکتراحمدافراسیابیان

1386

موسسه تحقیقات آب

3

مدلسازی پیش بینی آورد رودهای منتهی به سد امیرکبیر ( کرج ) با تأکید بر بودجه برفی با بکارگیری تصاویر IRS و MODIS

TER - 83001

دکتر منیژه قهرودی تالی

1385

دانشگاه تربیت معلم

4

ارزیابی کیفیت آب دررودخانه ها باتلفیق سیستم استنتاج فازی و شبکه های بیزی

TER - 87005

دکتر رضا کراچیان    دکتر محمدرضانیکو

1389

دانشگاه تهران

5

امکان سنجی استفاده ازروشهای نوین آزمایشگاهی درآزمایشگاههای آب وفاضلاب استان تهران به منظورافزایش دقت وکاهش زمان

 

دکترحسین کاظمیان

1387

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

6

کاربرد تئوری آنتروپی درطراحی بهینه سیستم های پایش کیفی رودخانه ها ( مطالعه موردی : رودخانه جاجرود )

TER - 85001

دکتررضاکراچیان

1387

دانشگاه تهران

7

بهینه سازی غیر قطعی چند هدفه شبکه پایش آب زیرزمینی برای تشخیص مشخصات نشت از منابع آلودگی نفتی مطالعه موردی : بخشی از پالایشگاه تهران

TEE-88001

دکتر محمدرضا بازرگان لاری

1389

دانشگاه تهران

8

تدوین مدل خوشه بندی اطلاعات وسیگنالهای هواشناسی باهدف پیش بینی دوره های کم بارش

TEW - 87002

دکتربنفشه زهرایی

1388

دانشگاه تهران

9

تدوین نرم افزار پیش بینی فصلی بارش استاندارد شده ( SPI ) و رواناب ورودی به سدهای تهران

TEW – 88007

دکتربنفشه زهرایی

1390

دانشگاه تهران

10

بررسی روشهای جلوگیری ازلایه بندی حرارتی در دریاچه سد لتیان( مرحده اول مطالعه امکان سنجی )

TEE-88002

دکتر مجتبی فاضلی

1390

دانشگاه صنعت آب و برق

11

روشهای بهبودرفتارسنجی درسدها ( مطالعه موردی : سدلار)

TED- 88006

دکتر پرویز معارف وند

1391

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

12

بررسی روشهای جلوگیری از لایه بندی حرارتی درمخزن سدلتیان

TEE - 88003

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر

1391

دانشگاه تهران

13

مدلسازی سه بعدی انتشار مواد نفتی موجود در آب زیرزمینی جنوب تهران

TEE – 89002

دکتر عبداله اردشیر

1391

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

14

بررسی تحلیل خطر زلزله بر سدهای لار ، لتیان و کرج با تأکید بر اثرات ساختگاهی

TED – 89001

دکتر محمد رضا قیطانچی

1391

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

15

بررسی راهکارهای پیاده سازی سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی در شرکت آب منطقه ای تهران

TEH - 90007

دکتر عبدالله نعامی

1391

دانشگاه پیام نور استان البرز

16

پهنه بندی خطر زمین لغزش در اطراف دریاچه سد طالقان و تعیین عوامل موثر بر آن

TED – 89004

دکتر حسن احمدی

1391

مرکز تحقیقاتی بین المللی بیابان وابسته به دانشگاه تهران

17

شناسایی و اولویت بندی محورهای تأثیرگذار در جبران افت منابع آب زیرزمینی در طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی با استفاده از یکی از روشهای MCDM (مطالعه موردی : دشت ورامین)

TEW - 90008

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

1391

دانشگاه آزاد قزوین

18 مطالعات پایه ای امکان وجود میکروآلاینده سیانو توکسین ها در یکی از منابع سطحی تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران (سد لتیان) 92022-TEE  مهندس سالومه ابراهیمی   پارک علم و فناوری پردیس
19 تحقیق و پژوهش در زمینه تدوین یک مدل تلفیقی مبتنی بر روش زمین‌آماری بیشینه آنتروپی بیزی یا کریجینگ، تئوری آنتروپی و شاخص‌‌ خسارت‌پذیری آبخوان برای ارزیابی و به‌هنگام‌سازی سامانه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان تهران

 

TEW-92016

 

دکتر نجمه مهجوری مجد 1395 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
20 تعیین میزان رطوبت خاک و تبخیر و تعرق واقعی و تاثیر آن بر بیلان  منابع آب برای استان تهران TEW-92001 دکتر سعید گلیان 1395 دانشگاه صنعتی شاهرود
21 طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی دوبعدی بررسی فرسایش داخلی در خاک  7378-132790 دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی 1396 دانشگاه صنعتی امیر کبیر
22 پیش‌بینی آورد رودخانه‌های استان تهران با استفاده از فن‌آوری‌های نوین TEW-92006 دکتر علیرضا برهانی داریان 1396 دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
23 بررسی مشخصه‌های کیفی و تصفیه‌پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری  TEE-94004 دکتر احمدرضا یزدانبخش  1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
24 شبیه‌سازی پدیده ضربه قوچ در خط انتقال آب از طالقان به آبگیر بیلقان  TED-93014 دکتر ولی کلانتر  1395 دانشگاه آزاد واحد بافق
25 تشکیل بازار آب و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه : مطالعه موردی دشت ورامین TEH_95001 دکتر احمد سرلک 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
26 تلفیق RS و GIS و مدل MIKE11 برای شبیه‌سازی هیدرودینامیکی سیلاب رودخانه‌ای TEW_95003 دکتر سید عباس حسینی 1397 دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد و تحقیقات
27 روش های نوین مهندسی رودخانه در فضاهای شهری TER_95002 دکتر جعفر یزدی 1397 دانشگاه شهید بهشتی
28 مدیریت دخیره و بازیافت آبهای زیرزمینی در منطقه فشافویه (از رباط کریم تا انیس آباد) TEW- 92039 دکتر مجید خلقی 1396 دانشگاه تهران
29 شناسایی و تعیین مقدار ریزآلاینده‌های آلی، هورمون‌ها، داروها و فرآورده‌های مراقبت شخصی برگزیده در خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، خاک و محصولات زراعی TEE - 93009 دکتر امیر سالمی 1396 دانشگاه تهران
30 ارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی ورامین 92023-TEL دکتر نادر عباسی 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
31 پهنه بندی وضعیت اکوهیدرولوژیک پایین دست سدها و نیرو گاههای برق آبی با استفاده از مدل تلفقیقیCEQUALW2 وSMCE( مطالعه موردی: سد لتیان استان تهران) 92018-TEE دکتر جعفر نوری 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

 پروژه های در دست اجراء:

ردیف

عنوان پروژه

کد پروژه

نام محقق

سازمان مجری

1

پایش و ارزیابی جابجایی در سطح بدنه سد و محدوده دریاچه سد لار با استفاده از تکنیک های سنجش از دور                                                                                                                                                                                                  

 TED-96001 

دکتر مهرنوش قدیمی

دانشگاه تهران

2

طراحی و ساخت حسگرهای شناسایی آلاینده های آب

TEE-96003  دکتر هادی پرستار شهری دانشگاه صنعتی شریف

 3

کنترل منابع آلودگی غیر نقطه ای آب رودخانه ها و سدها با استفاده از پوشش گیاهی در ناحیه میانگیر

TEE-96007

 دکتر بهمن جباریان امیری

دانشکاه تهران

 4 راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی برای تقویت مشارکت ذینفعان برای بهره برداری، حفاظت و برنامه ریزی منابع آب TEH-96005  دکتر عبدالرضا کریمی دانشگاه صنعتی قم
 5 تدوین سند راهبردی و نقشه راه مطالعات اقتصادی در بخش آب کشور TEH-96004  دکتر محمدرضا نظری موسسه تحقیقات آب
6 بررسی توانایی جذب فلزات سرب ، مس و کادمیوم توسط باکتری های جاذب ، منطقه مورد مطالعه دریاچه سد ماملو TEE-97001 دکتر عباس اخوان سپهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
7 آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌کذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجراء طرح‌های فصل منابع آب و ارائه راهکار TED-96006  دکتر علی ملکی دانشگاه صنعتی شریف
8 شناسایی، ارزیابی و امکان‌سنجی روش‌های نوین پیش‌بینی و هشدار سیل در خصوص کلان شهر تهران TER-97002 دکتر جعفر یزدی دانشگاه شهید بهشتی

 تاریخ ثبت : 29 دی 1393
  آخرین به روزرسانی : 2 خرداد 1400
 
 8132
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 728
 • بازدید امروز : 2,466
 • بازدید دیروز : 4,348
 • کل بازدید : 7,954,944
 • آخرین به روزرسانی : 1 مهر 1402 09:28:33
 • شناسه IP شما : 3.236.46.172

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
 • کدپستی : 1415615441
 • تلفن : 02181751
 • فاکس : 02188966555
 • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
 • پیامک : 50002405
 • تلفن گویا : 02181751