دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مدیر امور آب جنوب غرب استان (شهریار)
  نام: محسن
نام خانوادگی: حامی فرد
تلفن:

02 - 65278601

فکس:  
پست الکترونیک:  
تحصیلات: