پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

معرفی واحد های زیر مجموعه امورآب

 

 

واحد حفاظت منابع آب های زیر زمینی

انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب زیر زمینی و استعلام های وارده

بررسی و اعلام نظر در موضوعات مرتبط جهت انطباق با قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره

ارائه پیشنهادات فنی جهت طرح در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

رسیدگی فنی و تخصصی  به شکایات و اعتراضات واصله وارائه گزارش فنی

واحد حفاظت منابع آب های سطحی

انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب سطحی و استعلام های وارده

انجام کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ؛انهار و شبکه آبیاری و آزاد سازی و رفع تجاوزات

نظارت بر برداشت آب رودخانه ها،انهار طبیعی بر اساس پروانه های صادره 

  بررسی و شناسائی عوامل آلوده کننده منابع آبی و پیگیری به منظور رفع آلودگی در قالب دستور العملهای مربوطه .

واحد گشت و بازرسی منابع آب

کنترل ونظارت بر استحصال آب از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز

رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله .

رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفین براساس قوانین جاری و انسداد چاههای غیر مجاز

 بررسی و نظارت بروضعیت چاههاو جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز

بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری غیر مجاز 

واحد مطالعات

تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده

همکاری با دفتر مطالعات در تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

واحد درآمد و امور مشترکین

دریافت حق و حقوق دولتی و حق النظاره متعلقه وفق قانون و مقررات جاری

واحد حقوقی

اقدامات حقوقی و قضائی در جهت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی

بررسی و انطباق درخواست ها با قانون و اعلام نظر تخصصی

رسیدگی به درخواست ها و شکایات وارده

اخذ دستورات و احکام قضایی لازم جهت برخورد با تخلفات

واحد انفورماتیک

تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده

تشکیل و بروز رسانی بانک اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

صدور پروانه و مجوزهای مرتبط با منابع آب زیر زمینی

دبیرخانه و  واحد تشکیل پرونده

رسیدگی به درخواست های وارده

 اخذ مدارک لازم و تشکیل پرونده

 

 

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1396/07/25