سه‌شنبه, 25 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مدیر امور آب جنوب شرق استان (ورامین)
نام: حسن
نام خانوادگی: زحمتکش
تلفن:

36227970

36229575

فکس: 36220314
پست الکترونیک:  
تحصیلات:

فوق لیسانس زمین شناسی

(تکتونیک)