شنبه, 25 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

 

معرفی امور

آب مشروب شهرتهران تا سال 1306 ، از چند رشته قنات که به سمت تهران سرازیر بود ،تامین می شد . قنات ها در ،دوره احمد شاه قاجار ،حدود 48 رشته وقفی و خصوصی بود که در مجموع حدود 60تا 70 سنگ آبدهی داشتند و میراب ها در نوبت های 10 الی 15 روزه آب را در محلات مختلف شهر توزیع می کردند . اما آب قنات ها به سبب آلودگی ، موجب بروز بیماری های مسری و خطرناک می شد . به همین منظور در سال 1301 ه . ش مسئولان امر در صدد بررسی لوله کشی آب تهران برآمدند . اما اداره شهرداری یا بلدیه آن زمان چندان پی گیر امر لوله کشی نشد و تا حدود سال 1306 ، مردم تهران از آب لوله کشی بی بهره بودند . سپس در آغاز دهه 1330 ، در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز ،خیابان فاطمی ) که میدان مشق نظامی رضا شاه بود تاسیسات اولیه تصفیه خانه آب احداث شد و آبی که از سمت کرج به تهران سرازیر بود و در مسیری به نام بلوار کرج (بلوار کشاورز)جریان داشت به حوزه های آبگیری تاسیسات هدایت شد .

طرح اولیه لوله کشی آب تهران برای جمعیتی معادل 900000 نفر در سال 1329 به مرحله اجرا درآمد و به همین منظور دوخط فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242000 مترمکعب در شبانه روز ،برای انتقال آب از آب گیر بیلقان ساخته شد . سپس با تکمیل شبکه لوله کشی در شهر تهران ،دومین تصفیه خانه کن در سال 1342 و سومین تصفیه خانه نیز برای بهره برداری از آبهای سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران پارس احداث شد .

در سال 1342 وزارت آب و برق تشکیل و وظایف نظارت و بهره برداری ازمنابع آب به این وزارتخانه واگذار گردیده و متعاقبا" در سال 1353 قانون تاسیس وزارت نیرو با هدف استفاده حداکثر از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای مصارف عمومی شهروندان به تصویب رسید وکلیه امور مربوط به حفظ و حراست از منابع آب ، سدها ، رودخانه ها و اقدامات لازم به منظور تامین ، انتقال  و توزیع آب شهری به شرکت های آب منطقه ای محول گردید .

متعاقب آن با تشکیل وزارت نیرو در سال 1353 در شرکت های آب منطقه ای معاونت حفاظت وبهره برداری نواحی تابعه تشکیل و فعالیت های مرتبط باحفاظت و بهره برداری از منابع آب و صدور مجوز چاهها در استان تهران درواحد امور حفاظت منابع آب انجام میشدکه بعد ها این واحد به امور آب تهران بزرگ تغییر نام یافت .بدین لحاظ سال تشکیل امور آب تهران بزرگ (امور حفاظت منابع آب) سال 1353 می باشد.

در سال 71-1370 ادارات کل امور آب در استانهای زیر مجموعه شرکت آب منطقه ای تشکیل و همزمان جهت تمرکز زدایی امور حفاظت منابع آب استان به  3 امور آب تهران بزرگ (امور حفاظت منابع آب)،امور آب ورامین وامور آب غرب استان تهران(کرج) تفکیک  گردید و مباحث مرتبط با حفاظت منابع آب در استان در این 3 امور انجام میشد.

در سال 1378 با عنایت به تشکیل دفتر حفاظت در اداره کل نام امور حفاظت که مسئولیت انجام کارهای مرتبط با منابع آب در کلیه شهرستانهای استان بجز محدوده کرج و ورامین را بعهده داشت به امور آب تهران بزرگ تغییر نام یافت و در سالهای بعد بدلیل افزایش منابع آبی و گستردگی کار و لزوم افزایش نظارت وانجام تمرکز زدایی جهت ارتقاء فعالیت ها به ترتیب امورهای آب جنوبغرب استان(شهریار)،امور آب دماوند،امور آب ری،و امور آب شهرستان شمیرانات  از تهران بزرگ تفکیک و در این مناطق امور های آب جداگانه ای تشکیل گردید.

در حال حاضر، حوزه عملکرد امور آب تهران بزرگ شامل مناطق 22 گانه شهر تهران_بجز منطقه 20(شهر ری)_ و شهرستانهای پردیس و اسلامشهر می باشد.لازم به ذکر است امور آب اسلامشهر نیز در حال تشکیل بوده و به زودی امور آب تهران بزرگ تفکیک خواهد شد.

محدوده فعالیتها و گستردگی

 

مسئولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه شهرستان های تهران، اسلامشهر و شهرستان پردیس بر عهده امور آب تهران بزرگ می باشد. وسعت این حوزه 1900 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 10 میلیون نفر ساکن می باشد که نزدیک به 9 میلیون نفر آن در شهر تهران ساکن هستند. حوزه عملکرد این امور شامل شهر تهران به غیر از منطقه 20 که جزء  اداره منابع آب شهرستان ری بوده و همچنین اسلامشهر و شهرستان پردیس می باشد.

اهم فعالیتها
 

مسئولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه شهرستان های تهران، اسلامشهر و شهرستان پردیس بر عهده امور آب تهران بزرگ می باشد. وسعت این حوزه 1900 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 10 میلیون نفر ساکن می باشد که نزدیک به 9 میلیون نفر آن در شهر تهران ساکن هستند. حوزه عملکرد این امور شامل شهر تهران به غیر از منطقه 20 که جزء  اداره منابع آب شهرستان ری بوده و همچنین اسلامشهر و شهرستان پردیس می باشد.