چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مدیر دفتر فنی

نام

منوچهر

نام خانوادگی

محجوب

تلفن

داخلی :2435

تلفن

مستقیم: 88966066

پست الکترونیک

 mahjob@thrw.ir

تحصیلات

 

 

    

 اهداف دفتر :

طراحی و نظارت در زمینه های ساخت تاسیسات آبی از جمله سدها ، خطوط انتقال شبکه های آبیاری و زهکشی ، بررسی مشکلات فنی طرحهای مطالعاتی و اجرایی ، نظارت عالیه کارفرمایی در پروژه های اجرایی و طرحهای مطالعاتی و تغییرات فنی پروژه های عمرانی .

شرح وظایف :

 - بررسی و تائید شرح خدمات مطالعات و نیز بررسی و تصویب کلیه طرحهای مطالعاتی انجام شده در شرکت ،‌توسط مهندسین مشاور

- تشکیل کارگروه بررسی و تصویب مطالعات

- تشکیل کارگروه پیمان و رسیدگی

- نظارت عالیه فنی بر پروژه ها

- بررسی مشکلات فنی طرحهای مطالعاتی و اجرائی و ارائه پیشنهادات

- بررسی بخش فنی اسناد مناقصه و آلبوم نقشه ها

- رسیدگی به موارد اختلاف و ادعاها ،‌رفع مغایرت ها و ابهامات قراردادی طرحها و نیز تشکیل هیئت های خاتمه و یا فسخ قرارداد

- تشکیل کمیسیونهای تخصصی و کمیته ها و پانل های فنی از طریق بکارگیری مشاورین ارزیاب و متخصصین حقیقی و حقوقی

- بررسی و تصویب قیمتهای جدید ،‌ جدول تغییر مقادیر ،‌ تمدید مدت پیمان ، تغییرات اساسی طرحها

- کنترل و تائید صورت وضعیت های قطعی (کارکرد و تعدیل )

- انجام طراحی های موردی

- ارائه پیشنهاد انجام مهندسی ارزش پروژه ها

- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی به منظور ارتقاء افزایش دانش فنی کارشناسان شرکت پس از هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

- برنامه ریزی انجام مطالعات و شناسایی محدوده های مستعد برای احداث تأسیسات آبی نظیر سدها ،‌ بندهای انحرافی ،‌ ایستگاههای پمپاژ ، شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای تامین و انتقال آب و نیروگاههای برقابی .

- جمع آوری مستندات مطالعاتی و گزارشات مربوط به مستند سازی طرحهای عمرانی و نگهداری آنها در آرشیو دفتر فنی

- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل کمیسیون های فنی مورد نیاز طرحهای مطالعاتی و اجرایی و شرکت در جلسات مربوطه .

-بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

- بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت ها، تصویب صورت وضعیت قطعی و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

-برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز و صدور هرگونه اخطار به مشاورین و پیمانکاران بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل .

- پیگیری و نظارت بر تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرح ها.

-سازماندهی و نظارت بر تصویب طرح های جدید و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.
آخرین به روزرسانی: 1394/09/23