دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب

نام

حسین

نام خانوادگی

قمی بزرگی

تلفن

داخلی :2115

تلفن

مستقیم: 88989673

پست الکترونیک

 

تحصیلات

لیسانس عمران

 

 اهداف دفتر :

ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در طرحهای عمرانی به منظور انجام پروژه ها بدون تاخیر از زمانبندی و با حداقل هزینه . بکارگیری تفکر خلاق در تعریف پروژه های جدید توسعه منابع آب به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های بالقوه و موجود منابع آب استان . اطلاع رسانی و پاسخ به مراجع ذیربط درون و برون سازمانی و تلاش در جهت تامین مناسب مالی و رفع مشکلات و تنگناهای مرتبط با طرح های عمرانی

شرح وظایف :

-   بررسی مشکلات و نیازهای اعتباری – اجرایی طرح ها و تلاش برای رفع آنها با هماهنگی مراجع ذیربط و همکاری مجریان مربوطه.

-    تشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته های مذکور.

-   برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسی های مهندسی ارزش، مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در خصوص طرح های توسعه منابع آب .

-   همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن

-    برنامه ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده سازی و بهینه نمودن انجام طرح های منابع آب مطالعاتی و اجرایی به منظور کاهش زمانبندی و هزینه، با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح

-   هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه طرحهای عمرانی شرکت

-   هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت دانش در مجموعه معاونت طرح و توسعه

-   پیگیری و نظارت برتهیه مستندات و برنامه استملاک اراضی طرحهای عمرانی و انجام منظم و بموقع آن

-   انجام بازدیدهای منظم از کارگاه طرح های عمرانی و تهیه گزارش و پیشنهادات لازم

-   پیگیری ، هماهنگی و نظارت برتهیه بانک اطلاعات (عمومی، فنی، ریالی و ...)مکانیزه طرح های عمرانی شرکت و به روز نگهداری آن

-    تهیه و تنظیم پیشنهاد اعتبارات طرح های عمرانی با هماهنگی طرح ها و مراجع ذیربط

-   انجام امور مربوط به تنظیم پیش نویس و مبادله موافقت نامه های طرحهای عمرانی (ضمن همکاری مجریان طرحها)  تا مرحله ابلاغ موافقت نامه

-    تهیه پیشنهاد تخصیص اعتبار طرح های عمرانی و پیگیری اخذ ابلاغ تخصیص و دریافت وجه مربوطه از بخشها و مراجع ذیربط

-   برنامه ریزی و کنترل وضعیت جذب اعتبارات دریافت شده طرحهای عمرانی

-   کنترل وضعیت بدهی طرح های عمرانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط

-   تهیه و تدوین گزارشات مورد نیاز ریالی و فیزیکی از وضعیت طرحهای عمرانی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

-    کنترل منظم سایتهای الکترونیکی مراجع مرتبط و به روز رسانی  اطلاعات و آمار مورد نیاز در آنها

-    پیگیری و نظارت بر مستندسازی کلیه مراحل طرح های عمرانی مطابق دستور العملهای مربوطه و ایجاد آرشیو فیزیکی /   الکترونیکی مناسب و تحویل به بهره بردار

-    هماهنگی برگزاری جلسات مجریان طرح ها، تهیه و ابلاغ صورتجلسات مربوطه و پیگیری مصوبات آن

-    تهیه گزارش عملکرد سالانه طرح های عمرانی برای ارائه به مجمع عمومی شرکت

-  پیگیری روند اخذ مجوز تخصیص آب طرح های عمرانی

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1396/06/20