دوشنبه, 4 تیر 1397
 

 

پست الکترونیک  *  

مخاطب عزیر،

نظرات ارزشمند شما در مورد هر یک از مطالب ارائه شده در بخش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این سایت الکترونیکی، نه تنها باعث خشنودی، سپاس و راهنمای ما خواهد بود، بلکه با توجه به تاثیر آن در زندگی مردم، جزء وظیفه اجتماعی شما نیز به حساب می آید.

همچنین اگر جزء صاحبان دانش، تجربه و نظر در این زمینه هستید، به یقین وظیفه شما بیشتر است.

در صورت تمایل، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن و یک نسخه از سوابق ( رزومه ) خود را برای ما ارسال نمایید.

قدردان حسن نظر و توجه شما خواهیم بود.

 

آدرس الکترونیکی تماس :  padafand@thrw.ir

 

شماره تلفن های تماس :   88961773                                                               81752635

 

شماره ارسال متن :   021- 88998208

نام و نام خانوادگی   
عنوان پیام  *  
متن پیام  *