سه‌شنبه, 25 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
 

 

تاریخ ثبت: 1393/12/07
نام و نام خانوادگی  *  
سمت   
نوع رسانه   
نام رسانه   
نوع مصاحبه  *  
مصاحبه شونده  *  
توضیحات   
تاریخ پیشنهادی  // *  
موضوع مصاحبه  *  
سوالات مصاحبه(در نهایت 5 سوال):  *  
سایر توضیحات   
شماره تلفن   
ایمیل  *  
   

 


 

تاریخ ثبت: 1393/12/07