دوشنبه, 4 تیر 1397
 

 

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

 

  کد مدرک :  M30100
   

 

   علت مراجعه : * واحد مورد مراجعه: *

 

 

   1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

   

 

   2- آیا خدمت مورد نظر شما سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است؟

   

 

   3- تلاش کارکنان را جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید؟

   

 

   4- نظر کلی شما در مورد کیفیت ارائه خدمات  ارائه شده چیست ؟

   

 

   5- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

   

 

   6- نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.     

 

   7- نام فرد را افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید.

 

   8- چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟

   

 

   9- در صورت تمایل این قسمت را تکمیل و نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.

   

 

   نام و نام خانوادگی:

شماره تماس: