پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد:

 

ارتقاء سلامت اداری و نحوه خدمت رسانی به مردم در سال جدید

دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی شرکت آب منطقه ای تهران بر ارتقا سلامت اداری و نحوه خدمت رسانی به مردم در سال جدید تاکید کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا سنجری نیا"  در اولین  جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی موضوعی است که به صورت مستمر در دستور کار ارکان مختلف شرکت وجود دارد و موضوعی نیست که از دستور کار خارج شود.

وی افزود: مادامی که نیروی انسانی و ارباب رجوع در شرکت وجود دارد باید موضوعات مربوط به سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با جدیت دنبال شود.

مشاور مدیرعامل با اشاره به اینکه منابع انسانی از ارکان مهم مربوط به سلامت اداری مربوط می شود ، تصریح کرد: اهتمام هرچه بیشتر در توانمندسازی کارکنان موجب رشد انگیزه کارکنان و در نتیجه تحقق بهتر اهداف طرح تکریم ارباب رجوع می شود.

وی با بیان اینکه توجه به مطالبات قانونی منابع انسانی همواره مورد توجه مدیریت ارشد شرکت بوده است، گفت:  همکاران می توانند در چهارچوب نظام پیشنهادات با ارائه نظرات خود به پیشرفت و بالندگی شرکت کمک کنند.

سنجری نیا ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی با مساعدت و توجه خاص مدیریت عامل شرکت در جهت سلامت اداری صورت گرفته است که به عنوان نمونه می توان به پرداخت همزمان حقوق کلیه کارکنان شرکت اشاره کرد.

وی یادآور شد: با همکاری تمامی حوزه های مرتبط  تلاش ها در کمیته سلامت اداری جهت دستیابی حداکثری به توانمندسازی، ارتقا انگیزه و سلامت اداری جهت نیل به اهداف مورد نظر موضوع ماموریت شرکت صورت می گیرد.

در پایان نیز مدیران و کارشناسان ستاد و امورات تابعه به تشریح برنامه های خود در سال جاری جهت تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی پرداخته و چالش های پیش رو را بررسی کردند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران