دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

برای اولین بار و با مساعدت دستگاه قضایی در کشور صورت گرفت:

 

معدوم سازی دو دستگاه حفاری غیر مجاز در محدوده امور آب ورامین

مدیر امور منابع آب ورامین از معدوم سازی دو دستگاه حفاری غیر مجاز برای اولین بار در کشور با هماهنگی دادستان در محدوده عملکرد این امور خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با اعلام مطلب فوق گفت: حفاری غیرمجاز توسط دستگاه‌های حفاری فاقد کد و مجوز یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در وقوع تخلفات در بخش آب‌های زیرزمینی بوده به نحوی که موجب افزایش تصاعدی حفاری چاه‌های غیرمجاز در مناطق مختلف استان می‌شود.

وی افزود: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی و برخورد با تخلفات حادث شده توسط دستگاه‌های حفاری، با برگزاری جلسات هماهنگی مکرر با دادستان های شهرستان‌های حوزه عملکرد امور آب جنوب شرق و توضیح و تببین نقش دستگاه های حفاری در وقوع تخلفات و افت سفره آب های زیرزمینی و همچنین وقوع مخاطرات زیست محیطی همانند پدیده فرونشست در منطقه، با همکاری و مساعدت دادستان‌های قضایی شهرستان های پیشوا و ورامین این امور موفق به اخذ دو فقره دستور قضائی مبنی بر معدوم نمودن اجزای اصلی دستگاه حفاری غیرمجاز شد.

وی اظهار داشت: این دستگاه‌ها وظیفه و کارایی حفاری دارند به نحوی که با اجرای این احکام دستگاه‌های حفاری قطعه قطعه شده و دیگر قابلیت استفاده برای حفاری غیرمجاز نخواهند داشت.

زحمتکش با اشاره به بی توجهی مالک نسبت به هشدارهای شرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد:در نهایت طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته (23 و 96.3.24) ضمن هماهنگی با دادستان محترم شهرستان پیشوا و در حضور نماینده محترم دادستان،همکاران واحد بازرسی و نظارت امور، یک فقره دستگاه حفاری غیرمجاز که در تاریخ 92.2.11 توقیف کرده بودند، به وسیله دستگاه هوابرش قطعه قطعه و از حیث انتفاع خارج کرده و قطعات دستگاه تحویل مالک شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، منطقه برای فعالیت دستگاه‌های حفاری غیرمجاز ناامن شده و موجب کاهش حفاری غیرمجاز می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران